ຫົວຂໍ້ເດັ່ນ New Song

ຮັກເອງເຈັບເອງ

ລະຫັດເພງ: 55703072 | ນັກຮ້ອງ: ໂຣເຈີ້ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 6 | ລາຄາ: 1500

ຮັກເອງເຈັບເອງ

ລະຫັດເພງ: 55703071 | ນັກຮ້ອງ: ໂຣເຈີ້ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ເຊື້ອກແລ້ງຊ້າງ

ລະຫັດເພງ: 82011192 | ນັກຮ້ອງ: ນັດຕີ້ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ເຊື້ອກແລ້ງຊ້າງ

ລະຫັດເພງ: 82011191 | ນັກຮ້ອງ: ນັດຕີ້ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ເມົາ

ລະຫັດເພງ: 68166482 | ນັກຮ້ອງ: ແຂກ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ເມົາ

ລະຫັດເພງ: 68166481 | ນັກຮ້ອງ: ແຂກ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຜູ້ສາວໂສ້ງຂາດ

ລະຫັດເພງ: 97748012 | ນັກຮ້ອງ: ໂອນິນ່າ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ຜູ້ສາວໂສ້ງຂາດ

ລະຫັດເພງ: 97748011 | ນັກຮ້ອງ: ໂອນິນ່າ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຂອບໃຈເດີ້

ລະຫັດເພງ: 15329933 | ນັກຮ້ອງ: ນຸດ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 6 | ລາຄາ: 1500

ຮັກຄືອ້າຍ

ລະຫັດເພງ: 15328322 | ນັກຮ້ອງ: ນຸດ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ຮັກຄືອ້າຍ

ລະຫັດເພງ: 15328321 | ນັກຮ້ອງ: ນຸດ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ຮັກນ້ອງຄືເກົ່າ

ລະຫັດເພງ: 91022322 | ນັກຮ້ອງ: ສຸດ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ຮັກນ້ອງຄືເກົ່າ

ລະຫັດເພງ: 91022321 | ນັກຮ້ອງ: ສຸດ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ລະດູການປ່ຽນຜັນ

ລະຫັດເພງ: 84367012 | ນັກຮ້ອງ: ບຸນທັນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 4 | ລາຄາ: 1500

ລະດູການປ່ຽນຜັນ

ລະຫັດເພງ: 84367011 | ນັກຮ້ອງ: ບຸນທັນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ອ້າຍຍັງທຳໃຈບໍ່ໄດ້

ລະຫັດເພງ: 32109932 | ນັກຮ້ອງ: ໂດນັດ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 8 | ລາຄາ: 1500

ອ້າຍຍັງທຳໃຈບໍ່ໄດ້

ລະຫັດເພງ: 32109931 | ນັກຮ້ອງ: ໂດນັດ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 6 | ລາຄາ: 1500

ໂຊກດີທີ່ມີນ້ອງ

ລະຫັດເພງ: 20921262 | ນັກຮ້ອງ: ຊາຍ ສາຍນ້ຳຕອນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 3 | ລາຄາ: 1500

ໂຊກດີທີ່ມີນ້ອງ

ລະຫັດເພງ: 20921261 | ນັກຮ້ອງ: ຊາຍ ສາຍນ້ຳຕອນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 3 | ລາຄາ: 1500

ກິນແລ້ວແສ່ວໜີ

ລະຫັດເພງ: 22397392 | ນັກຮ້ອງ: ດາລິນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

1 2 3 4 5 6 7 ຫນ້າຕໍ່ໃປ ຫນ້າສຸດທ້າຍ

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125