ເພງ

ໂຊເຟີ້ສາຍໃຕ້

ລະຫັດເພງ: 66699888 |ລອງຟັງ: 210

ສຽງສັ່ງ

ລະຫັດເພງ: 66698899 |ລອງຟັງ: 158

ສາວທ້າຍເປີ່ງເຊິ່ງ

ລະຫັດເພງ: 66698888 |ລອງຟັງ: 115

ສາວນາສັກ

ລະຫັດເພງ: 66698877 |ລອງຟັງ: 122

ສາວດອນນາງຫົງ

ລະຫັດເພງ: 66698866 |ລອງຟັງ: 138

ໜຸ່ມລ້ຽງຄວາຍ

ລະຫັດເພງ: 66698855 |ລອງຟັງ: 121

ຄົນໄກບ້ານ

ລະຫັດເພງ: 66698844 |ລອງຟັງ: 142

ຂີ້ຮ້າຍເພາະອ້າຍຈົນ

ລະຫັດເພງ: 66698833 |ລອງຟັງ: 120

ແກງໜໍ່ໄມ້

ລະຫັດເພງ: 66698822 |ລອງຟັງ: 108

ກຳມະກອນລ້ຽງແມ່

ລະຫັດເພງ: 66698811 |ລອງຟັງ: 119

1

ຕອຍ ນິພົນ

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125