ເພງ

ຢ້ານເຖົ້າຄ້າງບ້ານ

ລະຫັດເພງ: 66661101 |ລອງຟັງ: 3065

ຢ້ານເຖົ້າຄ້າງບ້ານ

ລະຫັດເພງ: 66661100 |ລອງຟັງ: 3084

ທະຫານສັ່ງແຟນ

ລະຫັດເພງ: 66663345 |ລອງຟັງ: 3237

ຍ່າງຖ້າ

ລະຫັດເພງ: 66663355 |ລອງຟັງ: 3999

ທະຫານສັ່ງແຟນ

ລະຫັດເພງ: 66663344 |ລອງຟັງ: 4658

ໜຸ່ມນາກັບສາວຫຍິບຜ້າ

ລະຫັດເພງ: 66661199 |ລອງຟັງ: 3954

ໜຸ່ມບ້ານນອກຢອກສາວໄຮໂຊ

ລະຫັດເພງ: 66661188 |ລອງຟັງ: 3990

ນ້ອງງາມຕະຫລອດການ

ລະຫັດເພງ: 66661177 |ລອງຟັງ: 3895

ໝາກບຸ່ນວຸ້ນເມຍ

ລະຫັດເພງ: 66661166 |ລອງຟັງ: 4188

ຂີ້ໂມ້ 2

ລະຫັດເພງ: 66661133 |ລອງຟັງ: 3943

ສາວລາວບ່າວເມກາ

ລະຫັດເພງ: 66668888 |ລອງຟັງ: 159

ພໍ່ຮ້າງລຳພັນ

ລະຫັດເພງ: 66667777 |ລອງຟັງ: 122

ແກ້ເມຍ

ລະຫັດເພງ: 66666666 |ລອງຟັງ: 355

ເຖິງຈົນກະທົນໄດ້

ລະຫັດເພງ: 66665555 |ລອງຟັງ: 128

ເມົາບໍ່ຂັບ

ລະຫັດເພງ: 66661144 |ລອງຟັງ: 407

ບ່າວແກ່ແວ່ສາວນ້ອຍ

ລະຫັດເພງ: 66663333 |ລອງຟັງ: 223

ສາວໝາກນາວ-ບ່າວນາວາງ

ລະຫັດເພງ: 66661122 |ລອງຟັງ: 682

ຂີ້ໂມ້

ລະຫັດເພງ: 66661111 |ລອງຟັງ: 174

1

ກິດາວເພັດ-ພີ້ງ ລັດສະໝີ

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125