ເພງ

ຍາມແລງບ້ານເຮົາ

ລະຫັດເພງ: 85121212 |ລອງຟັງ: 3513

ຍາມແລງບ້ານເຮົາ

ລະຫັດເພງ: 85121211 |ລອງຟັງ: 125

ຖ້າແດ່

ລະຫັດເພງ: 85121188 |ລອງຟັງ: 114

ສາວປາກຊັນ

ລະຫັດເພງ: 85121177 |ລອງຟັງ: 130

ຜົ້ງສາລີ

ລະຫັດເພງ: 85121166 |ລອງຟັງ: 124

ຜົ້ງສາລີ

ລະຫັດເພງ: 85121155 |ລອງຟັງ: 120

ລົມເຈົ້າເອີ້ນ

ລະຫັດເພງ: 85121144 |ລອງຟັງ: 105

ລົມໃຈ

ລະຫັດເພງ: 85121133 |ລອງຟັງ: 173

ກຸຫຼາບປາກຊັນ

ລະຫັດເພງ: 85121122 |ລອງຟັງ: 132

ແດນແຫ່ງອິດສະລະ

ລະຫັດເພງ: 85121111 |ລອງຟັງ: 174

1

ຂຸມເພີ ດິດສະໂກ້

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125