ເພງ

ຖອດໃຈໄວ້ດົງກະລຶມ

ລະຫັດເພງ: 85030077 |ລອງຟັງ: 206

ລືມໄລບ້ານປ່າ

ລະຫັດເພງ: 85030066 |ລອງຟັງ: 202

ສາມຄົນສອງທາງ

ລະຫັດເພງ: 85030055 |ລອງຟັງ: 160

ສຽງຈາກໜູນາ

ລະຫັດເພງ: 85030044 |ລອງຟັງ: 132

ນັກຮ້ອງບ້ານນອກ

ລະຫັດເພງ: 85030033 |ລອງຟັງ: 187

ຮັກບ່າວຂາຍຄຳ

ລະຫັດເພງ: 85030022 |ລອງຟັງ: 162

ໝົກນົກແອ່ນຊຽງຂວາງ

ລະຫັດເພງ: 85030011 |ລອງຟັງ: 141

1

ກະບີ້ ສີສຸດາ

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125