ເພງ

Yu vaj chorn khmer

ລະຫັດເພງ: 00023911 |ລອງຟັງ: 1154

Yol sorb mdong thet ban te

ລະຫັດເພງ: 00023901 |ລອງຟັງ: 54

Tuk tun tuang

ລະຫັດເພງ: 00023891 |ລອງຟັງ: 537

Where are you from

ລະຫັດເພງ: 00023881 |ລອງຟັງ: 92

Vichaley kajeom

ລະຫັດເພງ: 00023871 |ລອງຟັງ: 76

Tver songsa knea mdong teat ban te

ລະຫັດເພງ: 00023861 |ລອງຟັງ: 25

Tver monus smos min ton ban

ລະຫັດເພງ: 00023851 |ລອງຟັງ: 74

Tver mech ber bong plech oun min ban

ລະຫັດເພງ: 00023841 |ລອງຟັງ: 34

Tver mdech tov ber nov te nek oun

ລະຫັດເພງ: 00023831 |ລອງຟັງ: 44

Tuek pnek 3 pel

ລະຫັດເພງ: 00023821 |ລອງຟັງ: 154

Troem chea songsa louch lek tae oun srolanh bong klang

ລະຫັດເພງ: 00023811 |ລອງຟັງ: 27

Tov mok rou tov kroy

ລະຫັດເພງ: 00023801 |ລອງຟັງ: 63

Tous yarng na kor oun kbort kei

ລະຫັດເພງ: 00023791 |ລອງຟັງ: 128

Tous yangna kor min arch doch derm

ລະຫັດເພງ: 00023781 |ລອງຟັງ: 34

Totul tha khos te min totul tha kboth

ລະຫັດເພງ: 00023771 |ລອງຟັງ: 24

Tol tae bong chhkout terb bong arch plech oun

ລະຫັດເພງ: 00023761 |ລອງຟັງ: 35

Tik sab mouy tork

ລະຫັດເພງ: 00023751 |ລອງຟັງ: 111

Tik phnek po pok

ລະຫັດເພງ: 00023741 |ລອງຟັງ: 38

Tik phnek plerng ches karll

ລະຫັດເພງ: 00023731 |ລອງຟັງ: 34

Tik phnek nov mong pram pill phrik

ລະຫັດເພງ: 00023721 |ລອງຟັງ: 23

Asia Songs

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125