ລະຫັດເພງ:
00860033
ນັກຮ້ອງ:
China Songs

ເພື່ອດາວໂຫຼດສຽງລໍສາຍ, ກົດດາວໂຫຼດ ຫຼືພິມ 00860033 ສົ່ງ 669

ເພື່ອສົ່ງເພງລໍສາຍໃຫ້ເບີອື່ນ, ກົດ ປຸ່ມ ສົ່ງເພງໃຫ້ໝູ່ ຫຼືໂທ 669 ແລ້ວເຮັດຕາມຄຳແນະນຳ.

ບໍລິການສຽງເພງລໍສາຍເອບມິວຊິກ ແມ່ນບໍລິການທີ່ໃຫ້ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດເພງແລ້ວຕັ້ງເປັນສຽງລໍສາຍໄດ້ ເມື່ອເວລາໝູ່ຂອງທ່ານໂທຫາຈະໄດ້ຍິນສຽງລໍສາຍມ່ວນໆທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້

ເພງທັງໝົດຂອງສິນລະປິນນີ້

Wo Men Pu Yi Yang

ລະຫັດເພງ: 00866060

Zhongguo fufu de yinyue

ລະຫັດເພງ: 00860000

I love you more than you will every know

ລະຫັດເພງ: 00861755

Youyu zhonggua de yinyue

ລະຫັດເພງ: 00860006

Zai xinli congci yongyuan you ge nian qi er

ລະຫັດເພງ: 00860668

Tian mi mi

ລະຫັດເພງ: 00860877

Xing fu de liang ge ren

ລະຫັດເພງ: 00860831

Yang pei an

ລະຫັດເພງ: 00867088

Love seen

ລະຫັດເພງ: 00861700

Ta pu ai wo

ລະຫັດເພງ: 00860086

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125