ລະຫັດເພງ:
66663344

ເພື່ອດາວໂຫຼດສຽງລໍສາຍ, ກົດດາວໂຫຼດ ຫຼືພິມ 66663344 ສົ່ງ 669

ເພື່ອສົ່ງເພງລໍສາຍໃຫ້ເບີອື່ນ, ກົດ ປຸ່ມ ສົ່ງເພງໃຫ້ໝູ່ ຫຼືໂທ 669 ແລ້ວເຮັດຕາມຄຳແນະນຳ.

ບໍລິການສຽງເພງລໍສາຍເອບມິວຊິກ ແມ່ນບໍລິການທີ່ໃຫ້ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດເພງແລ້ວຕັ້ງເປັນສຽງລໍສາຍໄດ້ ເມື່ອເວລາໝູ່ຂອງທ່ານໂທຫາຈະໄດ້ຍິນສຽງລໍສາຍມ່ວນໆທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້

ເພງທັງໝົດຂອງສິນລະປິນນີ້

ເມົາບໍ່ຂັບ

ລະຫັດເພງ: 66661144

ທະຫານສັ່ງແຟນ

ລະຫັດເພງ: 66663345

ໝາກບຸ່ນວຸ້ນເມຍ

ລະຫັດເພງ: 66661166

ຢ້ານເຖົ້າຄ້າງບ້ານ

ລະຫັດເພງ: 66661100

ແກ້ເມຍ

ລະຫັດເພງ: 66666666

ຂີ້ໂມ້ 2

ລະຫັດເພງ: 66661133

ສາວໝາກນາວ-ບ່າວນາວາງ

ລະຫັດເພງ: 66661122

ນ້ອງງາມຕະຫລອດການ

ລະຫັດເພງ: 66661177

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125