ລະຫັດເພງ:
85080266

ເພື່ອດາວໂຫຼດສຽງລໍສາຍ, ກົດດາວໂຫຼດ ຫຼືພິມ 85080266 ສົ່ງ 669

ເພື່ອສົ່ງເພງລໍສາຍໃຫ້ເບີອື່ນ, ກົດ ປຸ່ມ ສົ່ງເພງໃຫ້ໝູ່ ຫຼືໂທ 669 ແລ້ວເຮັດຕາມຄຳແນະນຳ.

ບໍລິການສຽງເພງລໍສາຍເອບມິວຊິກ ແມ່ນບໍລິການທີ່ໃຫ້ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດເພງແລ້ວຕັ້ງເປັນສຽງລໍສາຍໄດ້ ເມື່ອເວລາໝູ່ຂອງທ່ານໂທຫາຈະໄດ້ຍິນສຽງລໍສາຍມ່ວນໆທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້

ເພງທັງໝົດຂອງສິນລະປິນນີ້

ຄິດຮອດສາວຈູຊຳ

ລະຫັດເພງ: 85081112

ຄິດຮອດສາວຈູຊຳ

ລະຫັດເພງ: 85081111

ອ້າຍຊົ່ວຢ່າງໃດ

ລະຫັດເພງ: 85080011

ຫຼວງພະບາງຫ່າງໄກ

ລະຫັດເພງ: 85080133

ນ້ຳຊີວິດ

ລະຫັດເພງ: 85080188

ພະຄຸນແມ່

ລະຫັດເພງ: 85080200

ແຜ່ມົນເປັນອານຸສອນ

ລະຫັດເພງ: 85080211

ສະຫວັນແດນຮັກ

ລະຫັດເພງ: 85080244

ຊັງຄົນຫຼາຍໃຈ

ລະຫັດເພງ: 85080288

ວຽງໃນຝັນ

ລະຫັດເພງ: 85080344

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125