ລະຫັດເພງ:
77110000
ນັກຮ້ອງ:
ກາຍ

ເພື່ອດາວໂຫຼດສຽງລໍສາຍ, ກົດດາວໂຫຼດ ຫຼືພິມ 77110000 ສົ່ງ 669

ເພື່ອສົ່ງເພງລໍສາຍໃຫ້ເບີອື່ນ, ກົດ ປຸ່ມ ສົ່ງເພງໃຫ້ໝູ່ ຫຼືໂທ 669 ແລ້ວເຮັດຕາມຄຳແນະນຳ.

ບໍລິການສຽງເພງລໍສາຍເອບມິວຊິກ ແມ່ນບໍລິການທີ່ໃຫ້ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດເພງແລ້ວຕັ້ງເປັນສຽງລໍສາຍໄດ້ ເມື່ອເວລາໝູ່ຂອງທ່ານໂທຫາຈະໄດ້ຍິນສຽງລໍສາຍມ່ວນໆທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້

ເພງທັງໝົດຂອງສິນລະປິນນີ້

ໂປເກມ້ອນທວງໜີ້

ລະຫັດເພງ: 77111233

I love sao lao

ລະຫັດເພງ: 77113333

ໂປເກມ້ອນທວງໜີ້

ລະຫັດເພງ: 77111234

ຢາກເປັນຄົນຫຼາຍໃຈ

ລະຫັດເພງ: 77111111

Tell me why

ລະຫັດເພງ: 77111122

ໃຫ້ຕາຍອ້າຍຈຶ່ງລືມ

ລະຫັດເພງ: 77117712

ສິຕາຍຍ້ອນຄ່າໄຟ

ລະຫັດເພງ: 77111178

ມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ລະຫັດເພງ: 77110078

ທາງນ້ຳໃຈ

ລະຫັດເພງ: 77111134

ຮັກນ້ອງຈໍວາຍ

ລະຫັດເພງ: 77113344

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125