ລະຫັດເພງ:
11778888
ນັກຮ້ອງ:
ບີຮີໂລ

ເພື່ອດາວໂຫຼດສຽງລໍສາຍ, ກົດດາວໂຫຼດ ຫຼືພິມ 11778888 ສົ່ງ 669

ເພື່ອສົ່ງເພງລໍສາຍໃຫ້ເບີອື່ນ, ກົດ ປຸ່ມ ສົ່ງເພງໃຫ້ໝູ່ ຫຼືໂທ 669 ແລ້ວເຮັດຕາມຄຳແນະນຳ.

ບໍລິການສຽງເພງລໍສາຍເອບມິວຊິກ ແມ່ນບໍລິການທີ່ໃຫ້ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດເພງແລ້ວຕັ້ງເປັນສຽງລໍສາຍໄດ້ ເມື່ອເວລາໝູ່ຂອງທ່ານໂທຫາຈະໄດ້ຍິນສຽງລໍສາຍມ່ວນໆທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້

ເພງທັງໝົດຂອງສິນລະປິນນີ້

ຍັງຮັກຢູ່

ລະຫັດເພງ: 11770000

ເຫດຜົນຄົນນອກໃຈ

ລະຫັດເພງ: 11771122

ຍັງຮັກຢູ່

ລະຫັດເພງ: 11770001

ລະຄອນນ້ຳເນົ່າ

ລະຫັດເພງ: 11771111

ວັນສຸດທ້າຍ

ລະຫັດເພງ: 11777222

ຫູເບົາ

ລະຫັດເພງ: 11776666

ໃຫ້ໂອກາດໂຕເອງ

ລະຫັດເພງ: 11775555

ຄົນໂສດ

ລະຫັດເພງ: 11779999

ຫຼາຍກວ່າເພືອນ

ລະຫັດເພງ: 11777711

ໂຈນປຸ້ນໃຈ

ລະຫັດເພງ: 11777333

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125