ເພງ Voice - Poem

ມິດຕະພາບ

ລະຫັດເພງ: 05551313 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 28 | ລາຄາ: 1000

ຄົນດີຄົນຊົ່ວ

ລະຫັດເພງ: 05551303 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 24 | ລາຄາ: 1000

ຄວາມກະຕັນຍູທີ່ສົມບູນ

ລະຫັດເພງ: 05551280 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 11 | ລາຄາ: 1000

ຄົນດີເວົ້າໜ້ອຍ

ລະຫັດເພງ: 05551274 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 24 | ລາຄາ: 1000

ຄົນຂີ່ຄວາຍ

ລະຫັດເພງ: 05551293 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 16 | ລາຄາ: 1000

1

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125