ເພງ Voice - Love

ຖ້າບໍ່ຣັກຢ່າໃຫ້ຄວາມຫວັງ

ລະຫັດເພງ: 05550555 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 20 | ລາຄາ: 1000

ຂໍໂທດວັນແຫ່ງຄວາມຣັກ

ລະຫັດເພງ: 05550355 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 14 | ລາຄາ: 1000

ຄວາມຣັກເກີດຂື້ນແລ້ວ

ລະຫັດເພງ: 05550299 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 12 | ລາຄາ: 1000

ຣັກຄົນໂທມາເດີ້

ລະຫັດເພງ: 05550200 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 14 | ລາຄາ: 1000

1

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125