ເພງ Voice - Funny

ໃສວ່າສິໃຊ້ໜີ້ກັນ

ລະຫັດເພງ: 05553545 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 83 | ລາຄາ: 1000

ໃສວ່າສິໃຊ້ໜີ້ກັນ

ລະຫັດເພງ: 05553544 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 19 | ລາຄາ: 1000

ເອົາລູກກິນນົມນອນ

ລະຫັດເພງ: 05552299 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 18 | ລາຄາ: 1000

ເຈົ້າໜີ້

ລະຫັດເພງ: 05552277 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 11 | ລາຄາ: 1000

ດາວ

ລະຫັດເພງ: 05552288 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1000

ຄາຫຼີ້ນໄພ້

ລະຫັດເພງ: 05552266 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 9 | ລາຄາ: 1000

ຄວາມແຕກຕ່າງ

ລະຫັດເພງ: 05552255 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 8 | ລາຄາ: 1000

ປາກແຫວ່ງ

ລະຫັດເພງ: 05552244 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 6 | ລາຄາ: 1000

ໃສ່ບາດວັນເກີດ

ລະຫັດເພງ: 05552233 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1000

ບໍລິສັດຢ່າລູ້ໆ

ລະຫັດເພງ: 05552222 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1000

For postpaid 2

ລະຫັດເພງ: 07850006 | ນັກຮ້ອງ: Default singer | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1000

For postpaid 3

ລະຫັດເພງ: 07850004 | ນັກຮ້ອງ: Default singer | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1000

For prepaid 2

ລະຫັດເພງ: 07850003 | ນັກຮ້ອງ: Default singer | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 5 | ລາຄາ: 1000

For prepaid 1

ລະຫັດເພງ: 07850002 | ນັກຮ້ອງ: Default singer | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1000

ETL

ລະຫັດເພງ: 07850005 | ນັກຮ້ອງ: Default singer | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1000

ຍົກຈອກ

ລະຫັດເພງ: 05551822 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 8 | ລາຄາ: 1000

ຢາກລົມກັບໃຜ

ລະຫັດເພງ: 05551811 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1000

ຍັງບໍ່ສຳເລັດ

ລະຫັດເພງ: 05551799 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1000

ຍັງບໍ່ລົງຈາກຕຽງນອນ

ລະຫັດເພງ: 05551788 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 7 | ລາຄາ: 1000

ຕອບຄຳຖາມກ່ອນ

ລະຫັດເພງ: 05551755 | ນັກຮ້ອງ: ສຽງຕະຫຼົກມ່ວນໆກວນໆ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 16 | ລາຄາ: 1000

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125