ເພງ Thai Louk Thoung Songs

ຜູ້ສາວຂາເລາະ

ລະຫັດເພງ: 77077777 | ນັກຮ້ອງ: ລໍາໄຍ ໄຫທອງຄໍາ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 116 | ລາຄາ: 3000

ຜູ້ສາວຂາເລາະ

ລະຫັດເພງ: 77077778 | ນັກຮ້ອງ: ລໍາໄຍ ໄຫທອງຄໍາ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 882 | ລາຄາ: 3000

ເມຍເດີບ່ແມ່ນຄວາຍ

ລະຫັດເພງ: 00888901 | ນັກຮ້ອງ: ດາຫຼາ ທັນຍາພອນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 368 | ລາຄາ: 3000

ເມຍເດີບ່ແມ່ນຄວາຍ

ລະຫັດເພງ: 00888900 | ນັກຮ້ອງ: ດາຫຼາ ທັນຍາພອນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 61 | ລາຄາ: 3000

ເຈັບທີ່ລູ້ຈັກ

ລະຫັດເພງ: 00345556 | ນັກຮ້ອງ: ກະຖິນ ສີລິລັດ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 55 | ລາຄາ: 3000

ເຈັບທີ່ລູ້ຈັກ

ລະຫັດເພງ: 00345555 | ນັກຮ້ອງ: ກະຖິນ ສີລິລັດ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 19 | ລາຄາ: 3000

ຂ້າໃຫ້ຕາຍນ້ອງກະຮັກ

ລະຫັດເພງ: 00340004 | ນັກຮ້ອງ: ກະຖິນ ສີລິລັດ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 124 | ລາຄາ: 3000

ຂ້າໃຫ້ຕາຍນ້ອງກະຮັກ

ລະຫັດເພງ: 00340000 | ນັກຮ້ອງ: ກະຖິນ ສີລິລັດ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 59 | ລາຄາ: 3000

ຢ່າຫວງນ້ອງໄວ້ຖ້າອ້າຍບໍ່ຮັກ

ລະຫັດເພງ: 00833443 | ນັກຮ້ອງ: ທັບທິມ ຊິດຢາດາ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 76 | ລາຄາ: 3000

ຢ່າຫວງນ້ອງໄວ້ຖ້າອ້າຍບໍ່ຮັກ

ລະຫັດເພງ: 00833445 | ນັກຮ້ອງ: ທັບທິມ ຊິດຢາດາ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 16 | ລາຄາ: 3000

ຢູ່ກໍ່ໄມ່ໃສ່ໃຈຈະໄປກໍ່ໄມ່ປ່ອຍ

ລະຫັດເພງ: 00833888 | ນັກຮ້ອງ: ທັບທິມ ຊິດຢາດາ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 9 | ລາຄາ: 3000

ຢູ່ກໍ່ໄມ່ໃສ່ໃຈຈະໄປກໍ່ໄມ່ປ່ອຍ

ລະຫັດເພງ: 00833883 | ນັກຮ້ອງ: ທັບທິມ ຊິດຢາດາ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 16 | ລາຄາ: 3000

ໂທດຸຫຼາຍອ້າຍຢ່າວ່າ

ລະຫັດເພງ: 00838883 | ນັກຮ້ອງ: ທັບທິມ ຊິດຢາດາ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 30 | ລາຄາ: 3000

ໂທດຸຫຼາຍອ້າຍຢ່າວ່າ

ລະຫັດເພງ: 00838888 | ນັກຮ້ອງ: ທັບທິມ ຊິດຢາດາ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 33 | ລາຄາ: 3000

ບົນເສັ້ນດ້າຍທີ່ໄກ້ຂາດ

ລະຫັດເພງ: 00833338 | ນັກຮ້ອງ: ທັບທິມ ຊິດຢາດາ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 22 | ລາຄາ: 3000

ບົນເສັ້ນດ້າຍທີ່ໄກ້ຂາດ

ລະຫັດເພງ: 00833333 | ນັກຮ້ອງ: ທັບທິມ ຊິດຢາດາ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 13 | ລາຄາ: 3000

ສົມນ້ຳໜ້າຫົວໃຈ

ລະຫັດເພງ: 00920002 | ນັກຮ້ອງ: ໜຶ່ງ ສຸລິຍາ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 11 | ລາຄາ: 3000

ຍັງຮັກຢູ່ເດີ້

ລະຫັດເພງ: 00945555 | ນັກຮ້ອງ: ເຜິ້ງ ສາຍນ້ຳຊີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 14 | ລາຄາ: 3000

ສົມນ້ຳໜ້າຫົວໃຈ

ລະຫັດເພງ: 00920000 | ນັກຮ້ອງ: ໜຶ່ງ ສຸລິຍາ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 33 | ລາຄາ: 3000

ລໍວັນດາວຕົກ

ລະຫັດເພງ: 00940009 | ນັກຮ້ອງ: ເຜິ້ງ ສາຍນ້ຳຊີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 3 | ລາຄາ: 3000

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125