ເພງ Lao - Traditional Songs

ຊິແທນເຂົາໄດ້ບໍ່

ລະຫັດເພງ: 01023332 | ນັກຮ້ອງ: ພິມໃຈ ສະໃບພອນ ປະກາຍຟ້າ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຊິແທນເຂົາໄດ້ບໍ່

ລະຫັດເພງ: 01023333 | ນັກຮ້ອງ: ພິມໃຈ ສະໃບພອນ ປະກາຍຟ້າ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ໜຸ່ມສວນຢາກັບສາວນາແຊງ

ລະຫັດເພງ: 01155556 | ນັກຮ້ອງ: ພອນໄຊ ແລະ ພິມໃຈ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ໜຸ່ມສວນຢາກັບສາວນາແຊງ

ລະຫັດເພງ: 01155555 | ນັກຮ້ອງ: ພອນໄຊ ແລະ ພິມໃຈ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ໂຄສົກອົກຫັກ

ລະຫັດເພງ: 55899999 | ນັກຮ້ອງ: ແມນ ມິ່ງເມືອງລາວ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ໂຄສົກອົກຫັກ

ລະຫັດເພງ: 55899998 | ນັກຮ້ອງ: ແມນ ມິ່ງເມືອງລາວ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ເຮັດດີບໍ່ມີຄ່າ

ລະຫັດເພງ: 55955556 | ນັກຮ້ອງ: ຮັກ ວົງຄຳສິງ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ເຮັດດີບໍ່ມີຄ່າ

ລະຫັດເພງ: 55955555 | ນັກຮ້ອງ: ຮັກ ວົງຄຳສິງ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ເສດເຫຼັກ

ລະຫັດເພງ: 56555556 | ນັກຮ້ອງ: ວັນສຸກ ແດນພູດອຍ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ເສດເຫຼັກ

ລະຫັດເພງ: 56555555 | ນັກຮ້ອງ: ວັນສຸກ ແດນພູດອຍ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ເພື່ອນກັນຕະຫຼອດໄປ

ລະຫັດເພງ: 55811112 | ນັກຮ້ອງ: ສິດເກົ້າເລກ9 | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ເພື່ອນກັນຕະຫຼອດໄປ

ລະຫັດເພງ: 55811111 | ນັກຮ້ອງ: ສິດເກົ້າເລກ9 | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ເຕີ້ຍກ່ຽວສາວ

ລະຫັດເພງ: 56577778 | ນັກຮ້ອງ: ພອນໄຊ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ເຈັບແທນແຟນເຂົາ

ລະຫັດເພງ: 56655556 | ນັກຮ້ອງ: ນ້ອຍ ສອນສາມສີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ເຈັບແທນແຟນເຂົາ

ລະຫັດເພງ: 56655555 | ນັກຮ້ອງ: ນ້ອຍ ສອນສາມສີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ຮັກແທ້ແພ້ເງິນ

ລະຫັດເພງ: 56777778 | ນັກຮ້ອງ: ອານຸລັກ ວັງວຽງ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຮັກແທ້ແພ້ເງິນ

ລະຫັດເພງ: 56777777 | ນັກຮ້ອງ: ອານຸລັກ ວັງວຽງ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ຮັກນ້ອງຫຼາຍແຕ່ອ້າຍຄາເມຍ

ລະຫັດເພງ: 55895556 | ນັກຮ້ອງ: ແມນ ມິ່ງເມືອງລາວ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຮັກນ້ອງຫຼາຍແຕ່ອ້າຍຄາເມຍ

ລະຫັດເພງ: 55895555 | ນັກຮ້ອງ: ແມນ ມິ່ງເມືອງລາວ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ຮັກລໍວັນຈົບ

ລະຫັດເພງ: 88333345 | ນັກຮ້ອງ: ແກະໃຫຍ່ ໄພວັນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125