ເພງ Lao - String Songs

ຂາດເຈົ້າຂາດໃຈ

ລະຫັດເພງ: 80006662 | ນັກຮ້ອງ: 2LX | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 30 | ລາຄາ: 1500

ຂາດເຈົ້າຂາດໃຈ

ລະຫັດເພງ: 80006661 | ນັກຮ້ອງ: 2LX | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 3 | ລາຄາ: 1500

ສົມນໍ້າໜ້າ

ລະຫັດເພງ: 11223222 | ນັກຮ້ອງ: ອາບັງ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ປີໃໝ່ລາວໝູນມາ

ລະຫັດເພງ: 88998266 | ນັກຮ້ອງ: ຕຸລີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ວຽງຈັນວັນໃໝ່

ລະຫັດເພງ: 88998255 | ນັກຮ້ອງ: ຕຸລີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ສະຕຣີລາວ

ລະຫັດເພງ: 88998244 | ນັກຮ້ອງ: ຕຸລີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ມະໂຫລີ

ລະຫັດເພງ: 88998233 | ນັກຮ້ອງ: ຕຸລີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ປີໃໝ່ລາວຫລວງພະບາງ

ລະຫັດເພງ: 88998222 | ນັກຮ້ອງ: ຕຸລີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

Be my chocolate

ລະຫັດເພງ: 88998211 | ນັກຮ້ອງ: ຕຸລີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ເຈັບພໍແລ້ວ

ລະຫັດເພງ: 88998200 | ນັກຮ້ອງ: ຕຸລີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ຄົນເກົ່າ

ລະຫັດເພງ: 88998199 | ນັກຮ້ອງ: ຕຸລີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

I do love you

ລະຫັດເພງ: 88998188 | ນັກຮ້ອງ: ຕຸລີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຢ່າເຮັດໃຫ້ສັບສົນ

ລະຫັດເພງ: 88998177 | ນັກຮ້ອງ: ຕຸລີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ຖານະໃດກໍ່ຕາມ

ລະຫັດເພງ: 88998166 | ນັກຮ້ອງ: ຕຸລີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 4 | ລາຄາ: 1500

ຈາກໄປດ້ວຍນ້ຳຕາ

ລະຫັດເພງ: 88998155 | ນັກຮ້ອງ: ຕຸລີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 5 | ລາຄາ: 1500

ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ

ລະຫັດເພງ: 88998144 | ນັກຮ້ອງ: ຕຸລີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ສຳຄັນເວລາເຫງົາ

ລະຫັດເພງ: 88998133 | ນັກຮ້ອງ: ຕຸລີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 3 | ລາຄາ: 1500

ຢ່າງນ້ອຍກໍ່ເຄີຍຮັກກັນ

ລະຫັດເພງ: 88998122 | ນັກຮ້ອງ: ຕຸລີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ວັນເລີບ

ລະຫັດເພງ: 99179990 | ນັກຮ້ອງ: ພີທູພີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ໄປຊະ

ລະຫັດເພງ: 99169990 | ນັກຮ້ອງ: ຮາຍໂດລິກ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125