ເພງ Lao - String Songs

ເຈົ້າ​ຮັກ​ໃຜ​ຢູ່

ລະຫັດເພງ: 23366611 | ນັກຮ້ອງ: ສັກ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ໃຈ​ບໍ່​ກ້າ

ລະຫັດເພງ: 23366600 | ນັກຮ້ອງ: ສັກ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ບໍ່ແຟ

ລະຫັດເພງ: 23405555 | ນັກຮ້ອງ: ປານ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ສະເປັກ

ລະຫັດເພງ: 23405500 | ນັກຮ້ອງ: ປານ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ບອກຫ່າງເພື່ອເລີກ

ລະຫັດເພງ: 23425666 | ນັກຮ້ອງ: ນຸ້ຍ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ບໍ່ຊ້ຳຮອຍເກົ່າ

ລະຫັດເພງ: 23377222 | ນັກຮ້ອງ: ປາຕີ້ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຮັກເວົ້າແຕ່ປາກ

ລະຫັດເພງ: 23447766 | ນັກຮ້ອງ: ເພັດຕິຄູ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 28 | ລາຄາ: 1500

ບໍ່ໃຫ້ໄປໃສ

ລະຫັດເພງ: 23444455 | ນັກຮ້ອງ: ເພັດຕິຄູ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຮັກເຈົ້າ

ລະຫັດເພງ: 23447733 | ນັກຮ້ອງ: ເພັດຕິຄູ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ເປັນແຟນກັນບໍ່

ລະຫັດເພງ: 23447722 | ນັກຮ້ອງ: ເພັດຕິຄູ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ຕຸກກະຕາ

ລະຫັດເພງ: 23447711 | ນັກຮ້ອງ: ເພັດຕິຄູ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ສັນຍາຮັກ

ລະຫັດເພງ: 23458811 | ນັກຮ້ອງ: ຊ້າງ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຮັກ​ໜົດຫົວ​ໃຈ

ລະຫັດເພງ: 23455222 | ນັກຮ້ອງ: ຊ້າງ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ສູ້

ລະຫັດເພງ: 23459999 | ນັກຮ້ອງ: ຊ້າງ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ສາມ​ຄຳຈຳ​ໄວ້

ລະຫັດເພງ: 23458888 | ນັກຮ້ອງ: ຊ້າງ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຄົນ​ເຫງົາ

ລະຫັດເພງ: 23457777 | ນັກຮ້ອງ: ຊ້າງ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຄົນ​ບາບ

ລະຫັດເພງ: 23456666 | ນັກຮ້ອງ: ຊ້າງ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຊ້ຳ​ໃຈ

ລະຫັດເພງ: 23455555 | ນັກຮ້ອງ: ຊ້າງ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຄິດ​ເຖິງ

ລະຫັດເພງ: 23455111 | ນັກຮ້ອງ: ຊ້າງ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ບໍ່​ຢາກ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ລຳບາກ

ລະຫັດເພງ: 23453333 | ນັກຮ້ອງ: ຊ້າງ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125