ເພງ Lao - String Songs

ດ້ວຍຮັກ ແລະ ຈິງໃຈ

ລະຫັດເພງ: 02255220 | ນັກຮ້ອງ: ບີ ສີລິວັນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ສົມມຸດ

ລະຫັດເພງ: 02250225 | ນັກຮ້ອງ: ບີ ສີລິວັນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ຢາກໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກ

ລະຫັດເພງ: 22141444 | ນັກຮ້ອງ: ຣຽງ ດຣີມເມີຣ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 7 | ລາຄາ: 1500

ເພາະເຂົາດີກ່ວາ

ລະຫັດເພງ: 22133222 | ນັກຮ້ອງ: ຍິງ-ຊາຍ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ອໍເຊາະ

ລະຫັດເພງ: 22133333 | ນັກຮ້ອງ: ຍິງ-ຊາຍ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ເພື່ອນໃຈ

ລະຫັດເພງ: 22121222 | ນັກຮ້ອງ: ລວມສິນລະປິນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຝັນລົມໆ

ລະຫັດເພງ: 22100122 | ນັກຮ້ອງ: 99 ອົງສາ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ເສກຄາຖາ

ລະຫັດເພງ: 22100000 | ນັກຮ້ອງ: 99 ອົງສາ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຄໍາດຽວກໍ່ພໍ

ລະຫັດເພງ: 22099999 | ນັກຮ້ອງ: ສາຍຟ້າ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ລິຂິດຟ້າ

ລະຫັດເພງ: 22088888 | ນັກຮ້ອງ: ນິພາພອນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ເຫດຜົນຄົນທີ່ຈະໄປ

ລະຫັດເພງ: 22077777 | ນັກຮ້ອງ: ຟໍ ກາຍ ປັອບ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ເວົ້າງ່າຍໆ

ລະຫັດເພງ: 22066999 | ນັກຮ້ອງ: ດໍ ວັນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ໃຜທີ່ຜິດ

ລະຫັດເພງ: 22060666 | ນັກຮ້ອງ: ດໍ ວັນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຮັກງ່າຍໆຈົບງ່າຍໆ

ລະຫັດເພງ: 22066666 | ນັກຮ້ອງ: ດໍ ວັນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຜູ້ຊາຍແມງເມົ່າ

ລະຫັດເພງ: 22055555 | ນັກຮ້ອງ: ເບັນຈາລິນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 5 | ລາຄາ: 1500

ແຕ່ຈະຮັກ

ລະຫັດເພງ: 22040444 | ນັກຮ້ອງ: ແໝ່ມ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 4 | ລາຄາ: 1500

ຝົນເດືອນກໍລະກົດ

ລະຫັດເພງ: 22020202 | ນັກຮ້ອງ: ລັດສະໝີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ເຈັບເພາະຮັກ

ລະຫັດເພງ: 22020222 | ນັກຮ້ອງ: ລັດສະໝີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ໃຈຕົນ

ລະຫັດເພງ: 13141555 | ນັກຮ້ອງ: ປານ ດວງປະເສີດ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ຍັງພໍໄຫວ

ລະຫັດເພງ: 13141444 | ນັກຮ້ອງ: ປານ ດວງປະເສີດ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125