ເພງ Lao - Banna Songs

ມື້ແລງເນາະ

ລະຫັດເພງ: 19166852 | ນັກຮ້ອງ: ຄົມຊະນະ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ມື້ແລງເນາະ

ລະຫັດເພງ: 19166851 | ນັກຮ້ອງ: ຄົມຊະນະ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ວັງວຽງແດນງາມ

ລະຫັດເພງ: 61912912 | ນັກຮ້ອງ: ປັ້ງ ອານົນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ວັງວຽງແດນງາມ

ລະຫັດເພງ: 61912911 | ນັກຮ້ອງ: ປັ້ງ ອານົນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ລືມບໍ່ລົງ

ລະຫັດເພງ: 61197292 | ນັກຮ້ອງ: ສຸນານ ສີສະຫງ່າ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ລືມບໍ່ລົງ

ລະຫັດເພງ: 61197291 | ນັກຮ້ອງ: ສຸນານ ສີສະຫງ່າ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຫ່າງນາສູ່ເມືອງຫລວງ

ລະຫັດເພງ: 11697282 | ນັກຮ້ອງ: ນ້ອງຟ້າຊາລອນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຫ່າງນາສູ່ເມືອງຫລວງ

ລະຫັດເພງ: 11697281 | ນັກຮ້ອງ: ນ້ອງຟ້າຊາລອນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ສຽບແທນ

ລະຫັດເພງ: 40348202 | ນັກຮ້ອງ: ໂຊນີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 14 | ລາຄາ: 1500

ສຽບແທນ

ລະຫັດເພງ: 40348201 | ນັກຮ້ອງ: ໂຊນີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 6 | ລາຄາ: 1500

ບ່າວເມືອງຫລວງສາວວຽງຈັນ

ລະຫັດເພງ: 40415822 | ນັກຮ້ອງ: ແກ້ວ ແລະ ໜູດາວ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ບ່າວເມືອງຫລວງສາວວຽງຈັນ

ລະຫັດເພງ: 40415821 | ນັກຮ້ອງ: ແກ້ວ ແລະ ໜູດາວ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 5 | ລາຄາ: 1500

ສິນຫ້າ

ລະຫັດເພງ: 40322451 | ນັກຮ້ອງ: ເມກຄາສິນທະນູ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ຜູ່ບ່າວມັກມ່ວນ

ລະຫັດເພງ: 03350562 | ນັກຮ້ອງ: ດີເຈ ນຸກ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ຜູ່ບ່າວມັກມ່ວນ

ລະຫັດເພງ: 03350561 | ນັກຮ້ອງ: ດີເຈ ນຸກ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຮັກເອງເຈັບເອງ

ລະຫັດເພງ: 55703072 | ນັກຮ້ອງ: ໂຣເຈີ້ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 9 | ລາຄາ: 1500

ຮັກເອງເຈັບເອງ

ລະຫັດເພງ: 55703071 | ນັກຮ້ອງ: ໂຣເຈີ້ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ເຊື້ອກແລ້ງຊ້າງ

ລະຫັດເພງ: 82011192 | ນັກຮ້ອງ: ນັດຕີ້ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ເຊື້ອກແລ້ງຊ້າງ

ລະຫັດເພງ: 82011191 | ນັກຮ້ອງ: ນັດຕີ້ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 6 | ລາຄາ: 1500

ເມົາ

ລະຫັດເພງ: 68166482 | ນັກຮ້ອງ: ແຂກ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125