ເພງ Lao - Banna Songs

ຢ່າໂທດດິນຟ້າ

ລະຫັດເພງ: 88901232 | ນັກຮ້ອງ: ທອນ ວົງສັກດາ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 3 | ລາຄາ: 1500

ຢ່າໂທດດິນຟ້າ

ລະຫັດເພງ: 88901231 | ນັກຮ້ອງ: ທອນ ວົງສັກດາ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ຄ່າສາບານພະໃຫຍ່ພູສະເຫລົ່າ 

ລະຫັດເພງ: 00546752 | ນັກຮ້ອງ: ສຸກ ສາຍສີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຄ່າສາບານພະໃຫຍ່ພູສະເຫລົ່າ 

ລະຫັດເພງ: 00546751 | ນັກຮ້ອງ: ສຸກ ສາຍສີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ສະຫວັນຊັ້ນ7

ລະຫັດເພງ: 88913212 | ນັກຮ້ອງ: ອາເລັກຊີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ສະຫວັນຊັ້ນ7

ລະຫັດເພງ: 88913211 | ນັກຮ້ອງ: ອາເລັກຊີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຄືວ່າເດະ

ລະຫັດເພງ: 04410442 | ນັກຮ້ອງ: ໂຊນ່ານ ວົງເເຈັກເກັດ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຄືວ່າເດະ

ລະຫັດເພງ: 04410441 | ນັກຮ້ອງ: ໂຊນ່ານ ວົງເເຈັກເກັດ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ຈົນກະຄົນຄືກັນ

ລະຫັດເພງ: 42331902 | ນັກຮ້ອງ: ອຸ້ຍ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຈົນກະຄົນຄືກັນ

ລະຫັດເພງ: 42331901 | ນັກຮ້ອງ: ອຸ້ຍ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຕິບເຂົ້ານ້ອງຫ້ອຍໃຈ

ລະຫັດເພງ: 55443672 | ນັກຮ້ອງ: ແພງຕາ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຕິບເຂົ້ານ້ອງຫ້ອຍໃຈ

ລະຫັດເພງ: 55443671 | ນັກຮ້ອງ: ແພງຕາ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ສັນຍາຊິມາເຮັດ

ລະຫັດເພງ: 11203332 | ນັກຮ້ອງ: ຕັ້ນ ສຸດທິວົງ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ສັນຍາຊິມາເຮັດ

ລະຫັດເພງ: 11203331 | ນັກຮ້ອງ: ຕັ້ນ ສຸດທິວົງ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ຄຳຂໍໂທດບໍ່ຫມົດຄວາມເຈັບ

ລະຫັດເພງ: 00561122 | ນັກຮ້ອງ: ມິນິ ເອັງເຈີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ຄຳຂໍໂທດບໍ່ຫມົດຄວາມເຈັບ

ລະຫັດເພງ: 00561121 | ນັກຮ້ອງ: ມິນິ ເອັງເຈີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ຄິດຮອດບ້ານທ່ານາຂາມ

ລະຫັດເພງ: 83474742 | ນັກຮ້ອງ: ບຸນອູ້ມ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຄິດຮອດບ້ານທ່ານາຂາມ

ລະຫັດເພງ: 83474741 | ນັກຮ້ອງ: ບຸນອູ້ມ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ລືມຄວາມຊົງຈຳ

ລະຫັດເພງ: 83441112 | ນັກຮ້ອງ: ມະນີນຸດ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຫົວໃຈນິລັນການ

ລະຫັດເພງ: 83442222 | ນັກຮ້ອງ: ມະນີນຸດ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125