ເພງ Lao - Banna Songs

ຮັກເອງເຈັບເອງ

ລະຫັດເພງ: 55703072 | ນັກຮ້ອງ: ໂຣເຈີ້ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 6 | ລາຄາ: 1500

ຮັກເອງເຈັບເອງ

ລະຫັດເພງ: 55703071 | ນັກຮ້ອງ: ໂຣເຈີ້ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ເຊື້ອກແລ້ງຊ້າງ

ລະຫັດເພງ: 82011192 | ນັກຮ້ອງ: ນັດຕີ້ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ເຊື້ອກແລ້ງຊ້າງ

ລະຫັດເພງ: 82011191 | ນັກຮ້ອງ: ນັດຕີ້ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ເມົາ

ລະຫັດເພງ: 68166482 | ນັກຮ້ອງ: ແຂກ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ເມົາ

ລະຫັດເພງ: 68166481 | ນັກຮ້ອງ: ແຂກ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຜູ້ສາວໂສ້ງຂາດ

ລະຫັດເພງ: 97748012 | ນັກຮ້ອງ: ໂອນິນ່າ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ຜູ້ສາວໂສ້ງຂາດ

ລະຫັດເພງ: 97748011 | ນັກຮ້ອງ: ໂອນິນ່າ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ພອນສີ່ປະການ

ລະຫັດເພງ: 92678022 | ນັກຮ້ອງ: ກີ້ ອາລຸນວັນ & ດອກໄມ້ປ່າ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ພອນສີ່ປະການ

ລະຫັດເພງ: 92678021 | ນັກຮ້ອງ: ກີ້ ອາລຸນວັນ & ດອກໄມ້ປ່າ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຮັກສາວສະຫວັນ

ລະຫັດເພງ: 69391322 | ນັກຮ້ອງ: ປີໂປ້ & ອາດຳ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 11 | ລາຄາ: 1500

ຮັກສາວສະຫວັນ

ລະຫັດເພງ: 69391321 | ນັກຮ້ອງ: ປີໂປ້ & ອາດຳ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ບໍ່ຮັກບໍ່ສົນໃຈກະໄປສາ

ລະຫັດເພງ: 39797323 | ນັກຮ້ອງ: ສາວນິລັນ ພາທຸມວັນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ບໍ່ຮັກບໍ່ສົນໃຈກະໄປສາ

ລະຫັດເພງ: 39797322 | ນັກຮ້ອງ: ສາວນິລັນ ພາທຸມວັນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ບໍ່ຮັກບໍ່ສົນໃຈກະໄປສາ

ລະຫັດເພງ: 39797321 | ນັກຮ້ອງ: ສາວນິລັນ ພາທຸມວັນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ໃຈນ້ອງຢູ່ນຳອ້າຍ

ລະຫັດເພງ: 27427641 | ນັກຮ້ອງ: ປູນາ & ເຄືອຄຳ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ໃຈນ້ອງຢູ່ນຳອ້າຍ

ລະຫັດເພງ: 27427642 | ນັກຮ້ອງ: ປູນາ & ເຄືອຄຳ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ກ້ຽວສາວຂື້ນໃໝ່

ລະຫັດເພງ: 28688892 | ນັກຮ້ອງ: ດາວັນ ມະໄລທອງ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ກ້ຽວສາວຂື້ນໃໝ່

ລະຫັດເພງ: 28688891 | ນັກຮ້ອງ: ດາວັນ ມະໄລທອງ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຖຽງນາບໍ່ຄືຖຽງນາ

ລະຫັດເພງ: 34323142 | ນັກຮ້ອງ: ແພງຕາ ຄຳແພງ ບຸນຍູ້ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 5 | ລາຄາ: 1500

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125