ເພງ Lao - Banna Songs

ຈື່ລະເນາະ

ລະຫັດເພງ: 52905952 | ນັກຮ້ອງ: ນ້ອຍດາລິນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 21 | ລາຄາ: 1500

ຈື່ລະເນາະ

ລະຫັດເພງ: 52905951 | ນັກຮ້ອງ: ນ້ອຍດາລິນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 6 | ລາຄາ: 1500

ຈື່ບໍ່ເນາະ

ລະຫັດເພງ: 59194572 | ນັກຮ້ອງ: ແສງເພັດ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຈື່ບໍ່ເນາະ

ລະຫັດເພງ: 59194571 | ນັກຮ້ອງ: ແສງເພັດ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 4 | ລາຄາ: 1500

ຂາດຄົນເຫັນໃຈ

ລະຫັດເພງ: 71932901 | ນັກຮ້ອງ: ຄຳເລາະ ແລະ ໂອນິນ່າ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຂາດຄົນເຫັນໃຈ

ລະຫັດເພງ: 71932902 | ນັກຮ້ອງ: ຄຳເລາະ ແລະ ໂອນິນ່າ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຂອບໃຈເດີ້ອ້າຍ

ລະຫັດເພງ: 69227052 | ນັກຮ້ອງ: ສົງການ ແລະ ຊີນ້າ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ຂອບໃຈເດີ້ອ້າຍ

ລະຫັດເພງ: 69227051 | ນັກຮ້ອງ: ສົງການ ແລະ ຊີນ້າ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ດຳນາໂນນ

ລະຫັດເພງ: 97734752 | ນັກຮ້ອງ: ຕົ້ນຄູນ ສຸນາແຄນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 4 | ລາຄາ: 1500

ດຳນາໂນນ

ລະຫັດເພງ: 97734751 | ນັກຮ້ອງ: ຕົ້ນຄູນ ສຸນາແຄນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຢາກຮູ້ເຫດຜົນ

ລະຫັດເພງ: 59874922 | ນັກຮ້ອງ: ບ່ອມ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 4 | ລາຄາ: 1500

ຢາກຮູ້ເຫດຜົນ

ລະຫັດເພງ: 59874921 | ນັກຮ້ອງ: ບ່ອມ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 6 | ລາຄາ: 1500

ຢ່າຫັນຫລັງ

ລະຫັດເພງ: 37556962 | ນັກຮ້ອງ: ລັກກີ້ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຢ່າຫັນຫລັງ

ລະຫັດເພງ: 37556961 | ນັກຮ້ອງ: ລັກກີ້ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຫວານອອກຊື່

ລະຫັດເພງ: 26118142 | ນັກຮ້ອງ: ໂມເມ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ຫວານອອກຊື່

ລະຫັດເພງ: 26118141 | ນັກຮ້ອງ: ໂມເມ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ນີ້ບໍຄວາມຮັກ

ລະຫັດເພງ: 79661662 | ນັກຮ້ອງ: ສະໄປສ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ນີ້ບໍຄວາມຮັກ

ລະຫັດເພງ: 79661661 | ນັກຮ້ອງ: ສະໄປສ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ເຊັດນ້ຳຕາລາຄົນລວງ

ລະຫັດເພງ: 29304882 | ນັກຮ້ອງ: ລູກສອນແລະຕຸກຕາ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ເຊັດນ້ຳຕາລາຄົນລວງ

ລະຫັດເພງ: 29304881 | ນັກຮ້ອງ: ລູກສອນແລະຕຸກຕາ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125