ເພງ Lao - Banna Songs

ບໍ່ກັບໄປໃຫ້ໃຈຊ້ຳ

ລະຫັດເພງ: 83419812 | ນັກຮ້ອງ: ວັນຄຳ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 4 | ລາຄາ: 1500

ບໍ່ກັບໄປໃຫ້ໃຈຊ້ຳ

ລະຫັດເພງ: 83419811 | ນັກຮ້ອງ: ວັນຄຳ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ສົງສານຫົວໃຈ

ລະຫັດເພງ: 85669712 | ນັກຮ້ອງ: ສອນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ສົງສານຫົວໃຈ

ລະຫັດເພງ: 85669711 | ນັກຮ້ອງ: ສອນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ແຜ່ນດິນທອງ

ລະຫັດເພງ: 33544212 | ນັກຮ້ອງ: ດອກໄມ້ປ່າ ເມືອງລາວ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຕັດໃຈໃຫ້ລືມ

ລະຫັດເພງ: 85613312 | ນັກຮ້ອງ: ແຊມມີ້ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຕັດໃຈໃຫ້ລືມ

ລະຫັດເພງ: 85613311 | ນັກຮ້ອງ: ແຊມມີ້ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

14ກຸມພາວັນວາເລັນທາຍ

ລະຫັດເພງ: 33219912 | ນັກຮ້ອງ: ໂນ້ ແກ້ວມະນີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

14ກຸມພາວັນວາເລັນທາຍ

ລະຫັດເພງ: 33219911 | ນັກຮ້ອງ: ໂນ້ ແກ້ວມະນີ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຮັກບ່ໄດ້ໄວບໍ່ເຖິງ

ລະຫັດເພງ: 85447712 | ນັກຮ້ອງ: ກ໋ອບປີ້ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຮັກບ່ໄດ້ໄວບໍ່ເຖິງ

ລະຫັດເພງ: 85447711 | ນັກຮ້ອງ: ກ໋ອບປີ້ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ໃສ່ວ່າລືມແຟນເກົ່າ

ລະຫັດເພງ: 88422222 | ນັກຮ້ອງ: ໄຜ່ ໄຊຍາທອນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 12 | ລາຄາ: 1500

ໃສ່ວ່າລືມແຟນເກົ່າ

ລະຫັດເພງ: 88422221 | ນັກຮ້ອງ: ໄຜ່ ໄຊຍາທອນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ອ້າຍຜິດອີຫຍັງ

ລະຫັດເພງ: 88757552 | ນັກຮ້ອງ: ນີ່ ບ່າວບ້ານນາ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 4 | ລາຄາ: 1500

ອ້າຍຜິດອີຫຍັງ

ລະຫັດເພງ: 88757551 | ນັກຮ້ອງ: ນີ່ ບ່າວບ້ານນາ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 4 | ລາຄາ: 1500

ເຈັບກໍຊິອົດເອົາ

ລະຫັດເພງ: 88787882 | ນັກຮ້ອງ: ມິມີ່ ທີເຄ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ເຈັບກໍຊິອົດເອົາ

ລະຫັດເພງ: 88787881 | ນັກຮ້ອງ: ມິມີ່ ທີເຄ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ເດັກ 2019

ລະຫັດເພງ: 88434332 | ນັກຮ້ອງ: ເພັດປະກາຍ ແລະ ປາຍຕາວັນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 1500

ເດັກ 2019

ລະຫັດເພງ: 88434331 | ນັກຮ້ອງ: ເພັດປະກາຍ ແລະ ປາຍຕາວັນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຜິດທີ່ໄວ້ໃຈ

ລະຫັດເພງ: 88301112 | ນັກຮ້ອງ: ສີວອນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125