ເພງ Chinese Song

Wo Men Pu Yi Yang

ລະຫັດເພງ: 00866060 | ນັກຮ້ອງ: China Songs | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 65 | ລາຄາ: 3000

Zhongguo fufu de yinyue

ລະຫັດເພງ: 00860000 | ນັກຮ້ອງ: China Songs | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 31 | ລາຄາ: 3000

Zai xinli congci yongyuan you ge nian qi er

ລະຫັດເພງ: 00860668 | ນັກຮ້ອງ: China Songs | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 8 | ລາຄາ: 3000

Youyu zhonggua de yinyue

ລະຫັດເພງ: 00860006 | ນັກຮ້ອງ: China Songs | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 10 | ລາຄາ: 3000

Ta pu ai wo

ລະຫັດເພງ: 00860086 | ນັກຮ້ອງ: China Songs | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 4 | ລາຄາ: 3000

Yang pei an

ລະຫັດເພງ: 00867088 | ນັກຮ້ອງ: China Songs | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 5 | ລາຄາ: 3000

What is love

ລະຫັດເພງ: 00867077 | ນັກຮ້ອງ: China Songs | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 3000

The star-chinese

ລະຫັດເພງ: 00867066 | ນັກຮ້ອງ: China Songs | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 3000

The first snow

ລະຫັດເພງ: 00867055 | ນັກຮ້ອງ: China Songs | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 3000

Peter pan chinese

ລະຫັດເພງ: 00867044 | ນັກຮ້ອງ: China Songs | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 3000

Mama chinese

ລະຫັດເພງ: 00867033 | ນັກຮ້ອງ: China Songs | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 3000

Lucky chinese

ລະຫັດເພງ: 00867022 | ນັກຮ້ອງ: China Songs | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 3000

Love love love chinese

ລະຫັດເພງ: 00867011 | ນັກຮ້ອງ: China Songs | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 3000

Hello stranger

ລະຫັດເພງ: 00867000 | ນັກຮ້ອງ: China Songs | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 3000

Bye chinese

ລະຫັດເພງ: 00861999 | ນັກຮ້ອງ: China Songs | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 3000

Ye lai xiang

ລະຫັດເພງ: 00861988 | ນັກຮ້ອງ: China Songs | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 3000

Xoxo chinese

ລະຫັດເພງ: 00861977 | ນັກຮ້ອງ: China Songs | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 1 | ລາຄາ: 3000

Xin ru dao ge

ລະຫັດເພງ: 00861966 | ນັກຮ້ອງ: China Songs | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 3000

Wolf chinese

ລະຫັດເພງ: 00861955 | ນັກຮ້ອງ: China Songs | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 3000

Wo yaw kei ni chuan pu ti ai

ລະຫັດເພງ: 00861944 | ນັກຮ້ອງ: China Songs | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 3000

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125