ເພງຍອດນິຍົມ

ຫອມກຸຫຼາບປາກເຊ

ລະຫັດເພງ: 65666566

ເມຍເດີບ່ແມ່ນຄວາຍ

ລະຫັດເພງ: 00888901

ດອກຄາຍສະອື້ນ

ລະຫັດເພງ: 00335522

ສູ້ຄົນເກົ່າບໍໄດ້

ລະຫັດເພງ: 66556789

ຫ້າສິບລ້ານປະຫານໃຈ

ລະຫັດເພງ: 22200222

ທະຫານສັ່ງແຟນ

ລະຫັດເພງ: 66663344

ຂ້າໃຫ້ຕາຍອ້າຍກະຮັກ

ລະຫັດເພງ: 00999900

ດອກຟ້າກັບໝາວັດ

ລະຫັດເພງ: 02067777

ຂ່າວສານ

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Why not me

ລະຫັດເພງ: 00015066

4.

Walk away

ລະຫັດເພງ: 00017155

5.

Whistle

ລະຫັດເພງ: 00010722